ورققیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/11/07


" ورق فولاد مبارکه"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اصفهان
100تماس بگیرید

2
اصفهان
125
22.900
3
اصفهان
100
تماس بگیرید

3
اصفهان
125
22.400
3
اصفهان
150
23.500-
4
اصفهان
100
تماس بگیرید

4
اصفهان
125
تماس بگیرید

4
اصفهان
150
24.000-
4.8
اصفهان
150
تماس بگیرید

5
اصفهان
100
تماس بگیرید
5
اصفهان
125
22.100
5
اصفهان
150
24.000-
6
اصفهان
150
22.800-
8
اصفهان
150
23.400-
10
اصفهان
150
23.300-
12
اصفهان
150
23.400-
15
اصفهان
150
23.500-
7
اصفهان
167
-عرض مختلف
شماره تماس: 1463
  در صورت درخواست عرض یا ضخامت متغایر با لیست بالا، با کارشناسان فروش مجموعه تماس بگیرید.


"ورق اکسین"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
اهواز
200
600-1200
34.000
انبار اصفهان
10
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
12
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

15
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
20
اهواز
200
600-1200
25.400
25
اهواز
200
600-1200
24.200
30
اهواز
200
600-1200
24.200
35
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

40
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

45
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
50
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

60
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

80
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463"ورق کاویان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
10
اهواز
125
تماس بگیرید

10
اهواز
150
تماس بگیرید

12
اهواز
125
تماس بگیرید

12
اهواز
150
تماس بگیرید

15
اهواز
125
22.750
15
اهواز
150
23.750
20
اهواز
125
تماس بگیرید

20
اهواز
150
تماس بگیرید

25
اهواز
125
22.750
25
اهواز
150
23.750
30
اهواز
125
22.750
30
اهواز
150
23.750
35
اهواز
125
22.750
35
اهواز
150
23.750
40
اهواز
125
22.750
40
اهواز
150
23.750
شماره تماس: 1463"ورق گیلان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
گیلان
100
تماس بگیرید

3
گیلان
100
تماس بگیرید

4
گیلان
100
تماس بگیرید

5
گیلان
100
تماس بگیرید

6
گیلان
100-125
21.550
8
گیلان
100-125
21.550

10
گیلان
100-125
21.550

12
گیلان
100-125
21.550

15
گیلان
100-125
21.500

شماره تماس: 1463"ورق قطعات"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
تهران
125
600
تماس بگیرید
10
اصفهان125
600
20.650
12
اصفهان
125
600
20.650

15
اصفهان
125
600
20.650

20
اصفهان
125
600
تماس بگیرید

25
اصفهان
125
600
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463
"ورق فولاد اصفهان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
15
اصفهان
100
600
22.050
20
اصفهان
100
600
22.050

25
اصفهان
100
600
22.050

30
اصفهان
100
600
22.050

35
اصفهان
100
600
22.050

شماره تماس: 1463


"ورق نورد لوله"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اهواز
60
تماس بگیرید
2.2
اهواز
60
تماس بگیرید

2.5
اهواز
60
تماس بگیرید

2.8
اهواز
60
تماس بگیرید

3
اهواز
60
تماس بگیرید

3.5
اهواز
60
تماس بگیرید

4
اهواز
60
تماس بگیرید

8
اهواز
60
تماس بگیرید

10
اهواز
60
تماس بگیرید

12
اهواز
60
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463

مجموعه هایپر آهن بهترین کالکشن ورق کشور اعم از ورق سیاه،رنگی و روغنی را گردهم اورده است تا خریدی با خیال راحت برای شما عزیزان فراهم کرده باشد.


شماره های تماس مجموعه:

031-31314750

شماره ملی: 1463 (بدون نیاز به پیش شماره)