ورق"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/06/23


" ورق فولاد مبارکه"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اصفهان
100
25.000
2
اصفهان
125
25.500
3
اصفهان
100
تماس بگیرید

3
اصفهان
125
23.200
3
اصفهان
150
23.200-
4
اصفهان
100
تماس بگیرید

4
اصفهان
125
23.100
4
اصفهان
150
23.600-
4.8
اصفهان
150
تماس بگیرید

5
اصفهان
100
تماس بگیرید
5
اصفهان
125
تماس بگیرید
5
اصفهان
150
24.700-
6
اصفهان
150
24.700-
8
اصفهان
150
24.600-
10
اصفهان
150
25.400-
12
اصفهان
150
24.700-
15
اصفهان
150
24.700-
7
اصفهان
167
تماس بگیرید
عرض مختلف
شماره تماس: 1463
  در صورت درخواست عرض یا ضخامت متغایر با لیست بالا، با کارشناسان فروش مجموعه تماس بگیرید.


"ورق اکسین"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
-
10
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

12
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

15
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
20
اهواز
200
600-1200
28.500
25
اهواز
200
600-1200
27.500
30
اهواز
200
600-1200
28.500
35
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

40
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

45
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

50
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

60
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

80
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463"ورق کاویان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
10
اهواز
125
تماس بگیرید

10
اهواز
150
تماس بگیرید

12
اهواز
125
تماس بگیرید

12
اهواز
150
تماس بگیرید

15
اهواز
125
26.500
15
اهواز
150
تماس بگیرید
20
اهواز
125
تماس بگیرید

20
اهواز
150
24.300
25
اهواز
125
24.300

25
اهواز
150
24.300

30
اهواز
125
24.300

30
اهواز
150
24.300

35
اهواز
125
24.300

35
اهواز
150
24.300

40
اهواز
125
24.300

40
اهواز
150
24.300

شماره تماس: 1463"ورق گیلان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
گیلان
100
تماس بگیرید

3
گیلان
100
تماس بگیرید

4
گیلان
100
تماس بگیرید

5
گیلان
100
تماس بگیرید

6
گیلان
100-125
23.100
8
گیلان
100-125
22.100
10
گیلان
100-125
22.100
12
گیلان
100-125
22.100
15
گیلان
100-125
تماس بگیرید
شماره تماس: 1463"ورق قطعات"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
تهران
125
600
تماس بگیرید
10
تهران
125
600
تماس بگیرید
12
تهران
125
600
23.400
15
تهران
125
600
23.400
20
تهران
125
600
تماس بگیرید

25
تهران
125
600
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463
"ورق فولاد اصفهان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
15
اصفهان
100
600
تماس بگیرید

20
اصفهان
100
600
25.200
25
اصفهان
100
600
25.200
30
اصفهان
100
600
25.000
35
اصفهان
100
600
25.000
شماره تماس: 1463


"ورق نورد لوله"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اهواز
60


2.2
اهواز
60


2.5
اهواز
60


2.8
اهواز
60


3
اهواز
60


3.5
اهواز
60


4
اهواز
60


8
اهواز
60


10
اهواز
60


12
اهواز
60


شماره تماس: 1463

مجموعه هایپر آهن بهترین کالکشن ورق کشور اعم از ورق سیاه،رنگی و روغنی را گردهم اورده است تا خریدی با خیال راحت برای شما عزیزان فراهم کرده باشد.


شماره های تماس مجموعه:

031-31314750

شماره ملی: 1463 (بدون نیاز به پیش شماره)