ورققیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/12


" ورق فولاد مبارکه"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اصفهان
10023.000
2
اصفهان
125
22.500
3
اصفهان
100
تماس بگیرید

3
اصفهان
125
22.500
3
اصفهان
150
23.600-
4
اصفهان
100
تماس بگیرید

4
اصفهان
125
22.000
4
اصفهان
150
23.600-
4.8
اصفهان
150
تماس بگیرید

5
اصفهان
100
تماس بگیرید
5
اصفهان
125
تماس بگیرید

5
اصفهان
150
23.200-
6
اصفهان
150
22.700-
8
اصفهان
150
22.700
-
10
اصفهان
150
22.500
-
12
اصفهان
150
23.000
-
15
اصفهان
150
23.000
-
7
اصفهان
167
تماس بگیرید
عرض مختلف
شماره تماس: 1463
  در صورت درخواست عرض یا ضخامت متغایر با لیست بالا، با کارشناسان فروش مجموعه تماس بگیرید.


"ورق اکسین"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
اهواز
200
600-1200
34.000
انبار اصفهان
10
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
12
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

15
اهواز
200
600-1200
25.800

20
اهواز
200
600-1200
25.000
25
اهواز
200
600-1200
24.400
30
اهواز
200
600-1200
24.400
35
اهواز
200
600-1200
24.400

40
اهواز
200
600-1200
24.400

45
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
50
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

60
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

80
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463"ورق کاویان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
10
اهواز
125
تماس بگیرید

10
اهواز
150
تماس بگیرید

12
اهواز
125
22.500

12
اهواز
150
23.500

15
اهواز
125
22.500
15
اهواز
150
23.500
20
اهواز
125
22.500
20
اهواز
150
23.500
25
اهواز
125
22.500
25
اهواز
150
23.500
30
اهواز
125
22.500
30
اهواز
150
23.500
35
اهواز
125
22.500
35
اهواز
150
23.500
40
اهواز
125
22.500
40
اهواز
150
23.500
شماره تماس: 1463"ورق گیلان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
گیلان
100
تماس بگیرید

3
گیلان
100
تماس بگیرید

4
گیلان
100
تماس بگیرید

5
گیلان
100
تماس بگیرید

6
گیلان
100-125
21.100
8
گیلان
100-125
21.100

10
گیلان
100-125
21.100

12
گیلان
100-125
21.100

15
گیلان
100-125
21.100

شماره تماس: 1463"ورق قطعات"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
تهران
125
600
20.700
10
اصفهان125
600
20.000
12
اصفهان
125
600
20.000

15
اصفهان
125
600
20.000

20
اصفهان
125
600
21.000
25
اصفهان
125
600
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463
"ورق فولاد اصفهان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
15
اصفهان
100
600
21.400
20
اصفهان
100
600
21.400

25
اصفهان
100
600
21.400

30
اصفهان
100
600
21.400

35
اصفهان
100
600
21.400

شماره تماس: 1463


"ورق نورد لوله"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اهواز
60
تماس بگیرید
2.2
اهواز
60
21.300
2.5
اهواز
60
20.700
2.8
اهواز
60
20.600

3
اهواز
60
20.300

3.5
اهواز
60
تماس بگیرید

4
اهواز
60
تماس بگیرید

8
اهواز
60
تماس بگیرید

10
اهواز
60
تماس بگیرید

12
اهواز
60
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463

مجموعه هایپر آهن بهترین کالکشن ورق کشور اعم از ورق سیاه،رنگی و روغنی را گردهم اورده است تا خریدی با خیال راحت برای شما عزیزان فراهم کرده باشد.


شماره های تماس مجموعه:

031-31314750

شماره ملی: 1463 (بدون نیاز به پیش شماره)