تیرآهن و هاش"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/06/23

  "موجود در انبار بزرگ هایپر آهن آرسین"  


هایپر آهن آرسین
سایز
کارخانه
قیمت
توضیحات
12
ذوب
1.940.000

14
ذوب
2.380.000

14
ظفر بناب
2.000.000
124 کیلو
16
ذوب
2.900.000

18
ذوب
3.490.000

18
ذوب
16.500
6متر به بالا
20
ذوب
4.560.000

22
ذوب
5.240.000

24
ذوب
6.240.000

27
ذوب
7.090.000
30
ذوب
8.300.000

H18
ذوب
16.900معمولی
H20
ذوب
16.900معمولی
H20
ذوب
15.000
طول کوتاه
H20
ذوب
22.500سبک
شماره تماس: 1463"تیرآهن ظفر بناب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
قیمت
توضیحات
14
کارخانه
17.200

20
کارخانه
17.600

شماره تماس: 1463  "تیرآهن ناب تبریز"  

هایپر آهن آرسین
سایز
بارگیری
قیمت
توضیحات
16
کارخانه
18.200

شماره تماس: 1463


"تیرآهن ذوب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
قیمت
توضیحات
12
انبار
-
14
انبار
15.500
16
انبار
15.500
18
انبار
15.500
20
انبار
16.700
22
انبار
16.700

24
انبار
16.700

27
انبار
15.900
30انبار-
شماره تماس 1463


"تیرآهن البرز غرب"

هایپر آهن آرسین
سایزمحل بارگیریقیمتتوضیحات
14کارخانه2.090.00سنگین
14کارخانه1.940.000سبک
شماره تماس 1463

کمی صبر کنید...