تیرآهن و هاشقیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/12

  "موجود در انبار بزرگ هایپر آهن آرسین"  


هایپر آهن آرسین
سایز
کارخانه
قیمت
توضیحات
12
ذوب
2.300.000
14
ذوب
2.450.000
14
ظفر بناب
تماس بگیرید
124 کیلو
16
ذوب
2.820.000
18
ذوب
3.410.000
18
ذوب
تماس بگیرید
6متر به بالا
20
ذوب
4.400.000
22
ذوب
5.200.000
24
ذوب
6.080.000
27
ذوب
6.730.000
30
ذوب
8.350.000
H18
ذوب
17.500سبک
H20
ذوب
تماس بگیرید
معمولی
H20
ذوب
17.000طول کوتاه
H20
ذوب
23.000سبک
شماره تماس: 1463"تیرآهن ظفر بناب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
قیمت
توضیحات
14
کارخانه
16.500
18کارخانه16.500

20
کارخانه
---
شماره تماس: 1463  "تیرآهن ناب تبریز"  

هایپر آهن آرسین
سایز
بارگیری
قیمت
توضیحات
40کارخانه
16.200IPE 140
41کارخانه---IPE 160
شماره تماس: 1463


"تیرآهن ذوب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
قیمت
توضیحات
12
انبار
---
14
انبار
2.440.000
16
انبار
2.800.000
18
انبار
3.390.000
20
انبار
4.360.000
22
انبار
5.160.000
24
انبار
6.060.000
27
انبار
6.660.000
30انبار8.340.000
شماره تماس 1463


"تیرآهن جهان فولاد غرب"

هایپر آهن آرسین
سایزمحل بارگیریقیمتتوضیحات
14کارخانه-سنگین
14کارخانه-سبک
شماره تماس 1463

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.