نوسانات دلار

اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت هفتم

/post-18

قسمت هفتم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ!


اخبار هفتگی دنیای آهن و فولاد / قسمت سوم

/post-5

قسمت سوم با حضور سرکار خانم مهندس نقش زن، کارشناس فروش بخش نبشی و ناودانی


اخبار هفتگی دنیای آهن و فولاد / قسمت اول

/post-3

قسمت اول با حضور مهندس قربانی، مدیریت فروش بخش ورق و پروفیل!