نوسانات ارزی

اخبار هفتگی دنیای آهن و فولاد / قسمت اول

/post-3

قسمت اول با حضور مهندس قربانی، مدیریت فروش بخش ورق و پروفیل!