خمکاری ورق

خمکاری ورق آلومینیوم

/post-21

از جمله عملیاتی که در صنعت فولاد صورت گرفته و اهمیت زیادی هم دارد، خمکاری ورق‌های فولادی مانند خمکاری ورق آلومینیوم است.خمکاری روی فلزها، برای تولید قطعات مورد نیاز در صنایع مهم و وابسته صورت می‌گیرد. این صنایع، شامل مواردی همچون ساختمان سازی، الکترونیک، ساخت ماشین آلات، ساخت کشتی و ... هستند. از اسم این صنایع مشخص است، که اهمیت زیادی داشته و تامین قطعه برای آنها بسیار ضروری است. از جمله خمکاری‌هایی که روی فلزات اعمال می‌شود، خمکاری ورق آلومینیوم است.