تحلیل هفتگی

اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت هشتم

/post-19

قسمت هشتم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ!


اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت ششم

/post-17

قسمت ششم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ!


اخبار هفتگی دنیای آهن و فولاد / قسمت چهارم

/post-9

قسمت چهارم با حضور سرکار خانم مهندس کیانی، کارشناس فروش بخش ورق و پروفیل