تحلیل نوسانات بازار

اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت هفتم

/post-18

قسمت هفتم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ!