اخبار هفتگی

اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت هشتم

/post-19

قسمت هشتم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ!


اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت هفتم

/post-18

قسمت هفتم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ!


اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت ششم

/post-17

قسمت ششم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ!


اخبار دنیای آهن و فولاد/ قسمت پنجم

/post-16

قسمت پنجم با حضور مهندس صادق خانی ،مدیریت دیجیتال مارکتینگ


اخبار هفتگی دنیای آهن و فولاد / قسمت چهارم

/post-9

قسمت چهارم با حضور سرکار خانم مهندس کیانی، کارشناس فروش بخش ورق و پروفیل


اخبار هفتگی دنیای آهن و فولاد / قسمت دوم

/post-4

قسمت دوم با حضور مهندس کیخائی، کارشناس فروش بخش تیرآهن و میلگرد!