گزیده ای از قسمت هفتم:

  • تنظیم بازار با الگوی جدید
  • مهمان ناخوانده فصل سرما
  • تاثیرات مسائل سیاسی بر روند بازارپ.ن : توضیحات تکمیلی الگوی جدید تنظیم بازار در حال تهیه توسط دولت!

1️⃣ شرکتهای تولیدی مجازند در قالب قراردادهای بلندمدت تا 50% تولید خود را در قالب معاملات کشفپرمیوم 6 ماهه الی 12 ماهه به تفکیک ماه در بورس کالا عرضه و در صورت نبود مشتری، آن را صادر کنند! قیمت کالاهای این معاملات در محدوده قیمتهای روز بورس کالا در تاریخ تحویل خواهد بود.

2️⃣ در حال حاضر، بورس کالا قیمتهای پایه کالاها را در هر دوره معاملاتی بر اساس قیمت دلار و جهانی، تعیین کرده و ارتباطی بین قیمتهای پایانی معاملات قبلی بورس با جدید برقرار نیست لکن در الگوی جدید، قیمت پایه معاملات بورس کالا مشابه بازار سهام تهران و سایر بورسهای کالای جهانی، از الگوی #قیمتپایانی معاملات تبعیت خواهد کرد  سقف قیمت معاملات باز بودده و انتظار ثبات بیشتر در قیمتها ناشی از این موضوع نسبت به الگوی قبلی میرود (بدلیل تبعیت قیمت پایه از پایانی بجای دلار و قیمت جهانی)

3️⃣در الگوی جدید مدیریت بازار، سرمایه گذاران نیز به همراه صنایع، مجاز به خرید از بورس کالا شده اند به منظور مدیریت این موضوع،  بورس کالا بزودی اقدام به پذیرش انبارهای مجاز کرده و کالاهای خریداری شده توسط سرمایه گذاران به آن هدایت شده و فروش مجدد آن، صرفا در بورس کالا مجاز خواهد بود. اینگونه معاملات در میان مدت، باعث ذخیره سازی کامودیتیها در انبارهای بورس کالا مشابه سایر کشورها شده که در مواقع جهش قیمت و بحران برق و گاز و  امکان عرضه و تامین بازار را دارد  شرکتهایی مثل فملی و فولاد و سالکو و فایرا و جاجرم و کویر در حال پذیرش انبارهای خود نزد بورس کالا به منظور میزبانی کالاهای سرمایه گذاران هستند.

4️⃣ در الگوی جدید طراحی شده، برخی کالاها ملزم به عرضه صرفا در بورس کالا هستند، لکن با توجه به امکان فروش و صادرات تا 50% محصول خود در قالب قراردادهای کشفپرمیوم ، تنها نیمی از تولید در معاملات نقدی و سلف عرضه شده و بازار در تعادل باقی می ماند و نگرانی های اعلام شده مبنی بر سقوط قیمتهای کامودیتی ناشی از الزام به عرضه 100% در بازار (مشابه آنچه در دولت قبل رخ داد)، وجود ندارد

5️⃣ در الگوی جدید، خریداران کامودیتی از بورس کالا، ملزم به عرضه مجدد محصولات خود در بورس و یا ثبت فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت شده اند. این سامانه از طریق ارتباط با بانکها و ادارات مالیات، امکان ردیابی قیمت و مسیر پرداخت و فروش کالاها را داشته و کد معاملاتی بورس کالای خریدارانی که خارج از این روال اقدام به تجارت کنند، بصورت سیستمی متوقف میشود با راه اندازی این سامانه، امکان خرید از بورس کالا صرفا در قالب ضریب ارزشی از فاکتور فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت میسر خواهد بود (فروش ارزان کاهش سهمیه خرید از بورس کالا فروش گران مالیات ... )