گزیده ای از قسمت ششم:

  • افزایش قیمت مقاطع
  • سردی زمستان و داغی بازار آهن و فولاد
  • دلار 200-300 هزار تومانی
  • کوره های قوس الکتریکی بزرگترین فولاد ساز اروپا متوقف شد
  • رقابت شانه به شانه ناب تبریز و جاوید بناب در نبشی و ناودانی