گزیده ای از قسمت پنجم:

  • شروع فصل سرما و تفاوت سبک کاری برای 6 ماه دوم سال
  • عرضه‌ی بورس در مقاطع تخت و طویل
  • افزایش نرخ ارز
  • مشکلات انبار داران
  • بورس و اتفاقات پیرامون آن
  • تغیر مدیران میان رده مراکز استراتژیک