نبشی و ناودانی


"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/06/23

  "موجود در انبار بزرگ هایپر آهن آرسین"  

"نبشی"


هایپر آهن آرسین
  سایز  
کارخانه
قیمت
توضیحات
3*40*40
اسپیرال
012کیلو
4*40*40
اسپیرال
16.60014.5کیلو
3*50*50
فولاد جاوید بناب
16.00014کیلو (فوق سبک)
4*50*50
صبا فولاد منظومه
15.70019کیلو
6*60*60
صبا فولاد منظومه
15.70034کیلو
شماره تماس: 1463
"نبشی گرم فلز"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
50*50*3
کارخانه
15
تماس بگیرید6 متری
50*50*4
کارخانه
17
16.0006 متری
50*50*5
کارخانه
22
تماس بگیرید6 متری
60*60*3
کارخانه
19
تماس بگیرید
6 متری
60*60*4
کارخانه
22
تماس بگیرید
6 متری
60*60*5
کارخانه
24
تماس بگیرید
6 متری
60*60*6
کارخانه
27
تماس بگیرید
6 متری
شماره تماس 1463


"نبشی صبا فولاد منظومه"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
40*40*3
کارخانه
12.5
15.4006 متری
50*50*4
کارخانه
18.5
16.0006 متری
50*50*5
کارخانه
21
16.000
6 متری
60*60*6
کارخانه
32
16.000
6 متری
80*80*8
کارخانه
56
16.000
6 متری
شماره تماس 1463


"نبشی فولاد آرین"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
40*40*3
کارخانه
11
16.5506 متری
40*40*4
کارخانه
14
16.5506 متری
50*50*4
کارخانه
19
16.550
6 متری
50*50*5
کارخانه
22
16.550
6 متری
60*60*5
کارخانه
27
16.550
6 متری
60*60*6
کارخانه
32
16.550
6 متری
70*70*7
کارخانه
43
16.550
6 متری
80*80*8
کارخانه
57
16.550
6 متری
100*100*10
کارخانه
88
16.550
6 متری
120*120*12
کارخانه
129
16.550
6 متری
80*80*8
کارخانه
115
16.550
12 متری
90*90*9
کارخانه
146
16.550
12 متری
100*100*10
کارخانه
180
16.550
12 متری
120*120*12
کارخانه
218
16.550
12 متری
130*130*12
کارخانه
283
16.550
12 متری
150*150*15
کارخانه
405
24.95012 متری
160*160*14
کارخانه
462
25.00012 متری
شماره تماس 1463


"نبشی ناب تبریز"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*4
کارخانه
11
16.7006 متری
40*40*3
کارخانه
12
16.5006 متری
40*40*4
کارخانه
15
16.9006 متری
25*25*4
کارخانه
9
17.2506 متری
45*45*3
کارخانه
14
17.5006 متری
45*45*4
کارخانه
17
تماس بگیرید6 متری
45*45*5
کارخانه
20
تماس بگیرید6 متری
50*50*3
کارخانه
15
17.0006 متری
50*50*4
کارخانه
21
16.90012 متری
50*50*5
کارخانه
24
16.80012 متری
50*50*6
کارخانه
26
17.1506 متری
60*60*3
کارخانه
18
17.0006 متری
60*60*4
کارخانه
23
17.1506 متری
70*70*7
کارخانه
44
تماس بگیرید6 متری
80*80*8
کارخانه
56
17.20012 متری
100*100*7
کارخانه
64
تماس بگیرید12 متری
100*100*10
کارخانه
94
17.20012 متری
شماره تماس 1463


"نبشی فولاد کوهپایه"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
25*25*2
کارخانه
5
16.7706 متری
25*25*4
کارخانه
9
16.7506 متری
30*30*2
کارخانه
6
17.0406 متری
40*40*2
کارخانه
9
16.7906 متری
40*40*3
کارخانه
12
16.7806 متری
40*40*4
کارخانه
15
16.7806 متری
50*50*4
کارخانه
19
تماس بگیرید6 متری
شماره تماس 1463


"نبشی جاوید بناب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*4
کارخانه
10
17.8506 متری/سبک
40*40*4
کارخانه
12
17.4206 متری/سبک
30*30*5
کارخانه
12
17.8506 متری/سبک
40*40*5
کارخانه
16
تماس بگیرید
6 متری/سبک
50*50*5
کارخانه
20
17.2306 متری/سبک
30*30*6
کارخانه
17
17.3406 متری/سبک
40*40*6
کارخانه
22
17.3406 متری/سبک
50*50*6
کارخانه
28
-6 متری/سبک
30*30*4
کارخانه
11
17.1506 متری/سنگین
40*40*4
کارخانه
14
16.9506 متری/سنگین
330*30*5
کارخانه
14
17.3406 متری/سنگین
40*40*5
کارخانه
16
16.9506 متری/سنگین
50*50*5
کارخانه
18
16.9506 متری/سنگین
شماره تماس 1463


"نبشی شکفته مشهد"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*3
کارخانه
6.5
16.7006 متری
40*40*3
کارخانه
10.5
16.7006 متری
50*50*4
کارخانه
17
19.1006 متری
60*60*5
کارخانه
26
19.1006 متری
80*80*7
کارخانه
50
19.1006 متری
30*30*3
کارخانه
8
16.7006 متری
40*40*4
کارخانه
14
16.7006 متری
50*50*5
کارخانه
22
19.1006 متری
60*60*6
کارخانه
32
19.1006 متری
80*80*8
کارخانه
56
19.1006 متری
شماره تماس 1463


"ناودانی گرم فلز"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
10
انبار

16.4006 متری
6
کارخانه
28-23
16.1006 متری
8
کارخانه
39-29
16.10012-6 متری
10
کارخانه
48-39
16.10012-6 متری
شماره تماس: 1463


  "ناودانی ناب تبریز"  

هایپر آهن آرسین
سایز
بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
8
کارخانه

تماس بگیرید
10
کارخانه

تماس بگیرید
12
کارخانه
121
16.70012 متری
16
کارخانه
171
16.70012 متری
18
کارخانه
205
16.70012 متری
شماره تماس: 1463


"ناودانی فولاد کوهپایه"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
50*25*4
کارخانه
22
16.6106 متری
50*25*5
کارخانه
24
تماس بگیرید
6 متری
60*30*4
کارخانه
26
تماس بگیرید
6 متری
60*30*6
کارخانه
32
تماس بگیرید
6 متری
50*50*4
کارخانه
22
تماس بگیرید
6 متری
50*50*5
کارخانه
24
تماس بگیرید
6 متری
60*60*4
کارخانه
26
تماس بگیرید
6 متری
60*60*6
کارخانه
32
تماس بگیرید6 متری
شماره تماس 1463


"ناودانی شکفته مشهد"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
6
کارخانه
19
16.6006 متری
8
کارخانه
41-28
16.6006 متری
10
کارخانه
39
16.6006 متری
شماره تماس 1463


"سبک 12 متری"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
6.5
کارخانه
70.8
تماس بگیرید12 متری
8
کارخانه
85
تماس بگیرید
12 متری
10
کارخانه
103
تماس بگیرید
12 متری
12
کارخانه
125
تماس بگیرید
12 متری
14
کارخانه
148
تماس بگیرید
12 متری
16
کارخانه
170
تماس بگیرید
12 متری
18
کارخانه
196
تماس بگیرید
12 متری
20
کارخانه
221
تماس بگیرید
12 متری
22
کارخانه
252
تماس بگیرید
12 متری
شماره تماس 1463


"صنعتی سنگین استاندارد اروپا"

هایپر آهن آرسین
سایزمحل بارگیریوزن kgقیمتتوضیحات
8کارخانه10517.90012 متری
10کارخانه
12517.90012 متری
12کارخانه
16017.90012 متری
14کارخانه
19517.90012 متری
16کارخانه
112-22517.9006-12 متری
18کارخانه
26520.00012 متری
20کارخانه
30525.00012 متری
24کارخانه
520تماس بگیرید12 متری
30کارخانه
-تماس بگیرید
12 متری
شماره تماس 1463


کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.