فرم دهی انواع تیرآهن و ورق

در مجموعه هایپر آهن امکان انجام تمام خدمات از جمله فرم دهی انوان تیرآهن و ورق فراهم گردیده است.