برش انواع تیرآهن و میلگرد

در مجموعه هایپر آهن امکان انجام تمام خدمات از جمله برش انواع تیرآهن و میلگرد فراهم گردیده است.